Laat de waarheid horen!

Velen van ons ervaren dat we de waarheid niet mogen laten horen. Wij als leiders dienen een cultuur van waarheid te bouwen. Hoe doen we dat?

  1. Leid je mensen met vragen, niet met antwoorden.
  2. Nodig mensen uit om vrijwillig aan het gesprek deel te nemen en regel besprekingen, forceer niemand.
  3. Wanneer iets doodloopt, evalueer dan gezamenlijk en geef niemand de schuld.
  4. Voer een cultuur in waarin mensen vrij zijn om dingen die mis gaan bespreekbaar te maken.

Je zult merken dat waar de waarheid gehoord mag worden, ontstaat vrijheid!

Website ge-update! *nieuw aanbod*

Website ge-update! *nieuw aanbod*

Gedurende de laatste maanden hebben we ons trainingsaanbod verder ontwikkeld en nieuwe coachingsproducten gelanceerd.

De behoefte die er is aan coaching, was de belangrijkste ontdekking die we sinds de start van ons bedrijf hebben gedaan. De manier waarop we de coachingsproducten hebben ontwikkeld, is door bouwstenen uit onze trainingen te gebruiken. Op die manier zijn we er zeker van dat we binnen onze visie blijven opereren.

Veel plezier bij het bezoeken van de website. Later zullen er nog meer aanvullingen komen.

Fijne dag!

Waarom heet ons bedrijf LYDIA?

Ken je dat gevoel? Vastzitten in een situatie waar ontbreekt wat je nodig hebt?

Dan is het tijd om na te gaan welke veranderingen je wenst, zodat je een authentieke leider kunt zijn!

Als handelaar in het Romeinse Rijk rond 50 AD, kon je je door een groot gebied verplaatsen. Er waren wegen aangelegd waarover het Romeinse leger zich verplaatste en het was mogelijk om te handelen met munten als ruilmiddel. Lydia ging in die tijd van Thyatira, waar purperen stoffen werden geproduceerd, naar Philippi en vestigde zich daar om deze kostbare stoffen te verkopen. De Romeinse keizer had wettelijk vastgelegd dat alleen hoge functionarissen nog purper mochten dragen waardoor de markt voor purper compleet veranderde. In Philippi waren in tegenstelling tot Thyatira veel hoge functionarissen, omdat Philippi een Romeinse kolonie was. Bovendien was Philippi gelegen aan de belangrijkste handelsroute tussen Rome en Azië. Het was een komen en gaan van handelaren die achter Romeinse legers aan reisden over de Egeïsche heirbaan die langs Philippi liep. Hoofdafnemer was de stad Rome, waar de rijkdom zich had geconcentreerd. Door zich in Philippi te vestigen had Lydia toegang tot de rijken daar ter plekke en in Rome. Ze verkocht haar purper aan de rijken in Philippi en aan reizende handelaren die het Romeinse hof bedienden. De gemeenschap in Phillipi waar ze bij hoorde en leden van het hof in Rome ontwikkelden zelfs vriendschappelijke banden. Er zijn brieven uit die tijd waaruit dat blijkt. Lydia was in staat en bereid om een voor die tijd grote omschakeling te maken, ze verplaatste haar hele handel naar een andere plaats in een ander land en bouwde daar nieuwe relaties op.

Wanneer het niet lekker loopt, ga dan na of je nog wel op de goede plek bent. Dat kan liggen aan je doelgroep of product, maar kan ook komen doordat je verkoopkanalen aangepast moeten worden. Ga na of je acties, streefdoelen en strategieën nog passen bij het doel van je business. Onderzoek nieuwe mogelijkheden en zorg dat je ook persoonlijk zo ver bent dat je een transformatie aan kunt.

Wij vinden dat Lydia een transformationele leider was, die in haar tijd voorop liep. Ze overwon grote hindernissen en zorgde dat haar bedrijf de mogelijkheden van haar tijd optimaal benutte waarmee ze de industrie van purperen stoffen in haar geboorteplaats Thyatira een nieuwe markt en daarmee, een nieuw bestaan gaf.

We willen je met dit type leiderschap verbinden. LYDIA staat voor gezond leiderschap wat goede oplossingen aandraagt. Daarmee kun je deze wereld verbeteren, zorgdragen voor continuïteit en zodoende zorgdragen voor de volgende generatie.

Sluit je bij ons aan!

Goede voornemens

We kennen allemaal dat gevoel op 1 januari, nadat we “teveel” hebben gedaan: teveel eten, teveel opblijven, teveel drank…

Genoeg! We willen ons leven verbeteren! Herken je dat? Ik wel! Dus we beginnen met goede voornemens. Dieet, sport en nog veel meer plannen; streng voor onszelf zijn.

Rond deze tijd, half januari, is de kans dat we een aantal van deze goede voornemens al hebben gebroken. En tegen het einde van het kwartaal hebben we het gevoel dat we weer terug zijn bij af. Herken je dat?

Wat nu als er een manier is om goede intenties gemakkelijker te implementeren? Wat als er een Magic Bullet is om je leven daadwerkelijk te veranderen? Deze Magic Bullet wordt “Discipline” genoemd. Je denkt misschien dat dit antwoord belachelijk is, maar lees nog even door…

Wat nu als we ons perspectief op discipline veranderen? Vaak denken we aan discipline als straf, hard zijn voor onszelf, geen plezier hebben… We willen dat perspectief veranderen: van straf naar training. Onze LYDIA Connect-definitie van discipline is: “Training om een ​​bepaald patroon of gedrag op te stimuleren”. Laten we hier wat verder op ingaan met een voorbeeld.

Laten we eerlijk zijn, op dieet gaan is straf als je het mij vraagt ​… Maar wat nu als we het anders formuleren in iets dat ons gedrag verandert? In plaats van “op dieet te gaan”, zeggen we: “Ik wil me vrij kunnen bewegen, meer plezier en energie hebben; om dat te bereiken moet ik een paar kilo’s kwijt raken”. Dan trainen we onszelf om het doel van meer plezier te bereiken! Of wil je liever jezelf straffen met kilo’s ?!

Zoals altijd, wie dit schrijft, predikt ook tot zichzelf! Dus sta mij bij om samen ons perspectief te veranderen en onszelf te trainen. Ik wil meer plezier en energie, jij ook?